top of page

Teknik Analiz Nedir?

Sadece forex piyasaları için değil tüm finansal piyasalarda kullanılan bir kavramdır. Teknik analiz, geçmiş fiyat hareketlerine bakarak, gelecekte oluşabilecek fiyat hareketlerini tahmin edebilmek olarak açıklanabilir. Yatırımcıların, özellikle forex gibi volatilitenin yüksek olduğu piyasalarda oldukça fazla başvurdukları bir analiz yöntemidir. Temel analize kıyasla, daha rasyonel sonuçlar elde edildiği ve geçmiş verilere dayandığı için daha güvenilir sonuçlar verdiği söylenebilir.

TEKNİK ANALİZ NASIL YAPILIR? TEKNİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

Teknik analiz yapabilmek için grafik okumayı bilmek gerekir. Bunun yanı sıra teknik analizin temel kavramları olan, destek, direnç, trend, yükselen kanal, alçalan kanal gibi terimlere de aşina olmak gerekir.

Bazı temel teknik analiz kavramlarının haricinde, teknik analiz yöntemleri veya teknik analiz indikatörleri olarak geçen kavramları da bilmek gerekmektedir. Teknik analizde kullanılan oldukça fazla indikatör vardır. Öncelikle şunu belirtmek yerine olacaktır; kesinlikle çalışan, %100 garanti veren bir teknik analiz indikatörü yoktur. Teknik analiz yapılırken kullanılacak olan analiz yöntemleri, öncelikle piyasaya göre değişmektedir. Hisse senetleri piyasasında başarılı olan bir indikatör, forex piyasalarında çalışmayabilir. Bunu haricinde grafikler üzerinde teknik analiz yaparken kullanılan zaman dilimi de sonuç açısından etki etmektedir. 1 saatlik bir grafikte kullandığımız indikatör ile 1 günlük grafik üzerinde kullandığımız aynı indikatör farklı sonuçlar verebilmektedir. Diğer bir önemli nokta ise tek başına bir indikatöre bakarak, alım satım kararı vermememiz gerektiğidir. Son olarak ise en başarılı teknik analiz yöntemleri kişiden kişiye göre değişmekle beraber, geçmiş veriler üzerinde test ederek bizim için en doğru olan analiz yöntemini bulmamız gerekmektedir. MetaTrader 4 işlem platformun, indikatörler için geçmişe yönelik verilerle test yapabileceğiniz bir back test uygulaması bulunmaktadır. Bunu kullanarak, geçmiş veriler üzerinde indikatörünüzü çalıştırıp sonuçlarına bakabilirsiniz.

TEKNİK ANALİZ GÖSTERGELERİ - İNDİKATÖRLER

Teknik analiz göstergeleri ‘indikatör’ olarak da adlandırılır. Pariteler ile ilgili al ya 
da sat sinyali vererek yatırımcılara yardımcı göstergelerdir. İndikatörlerin hesaplanmasında 
fiyat verileri ve hacim verileri kullanılır. Tek başlarına alım satım için kullanmak her zaman 
doğru sonuçlar vermeyebilir. Fakat çok fazla indikatör kullanmak da yanlış sonuç doğurabilir. 
Yatırımcılar tarafından sıklıkla kullanılan indikatörler ve açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

1. RSI (Relative Strength Index)
2. MACD (Moving Average Convergence Divergence)
3. CCI (Commodity ChannelIndex)
4. Stochastic İndikatörü(Stochastic Oscillator)
5. Hareketli Ortalamalar(Moving Average)
6. Bollinger Bandı (Bollinger Bands)
 Basit Hareketli Ortalama ( Simple Moving Average)
 Ağırlıklı Hareketli Ortalama (Weighted Moving Average)
 Üssel Hareketli Ortalama ( Exponential Moving Average)

Analizi yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli konu, en az 4 indikatörden aynı yönde 
işlem olduğu teyidini almadan işlem açmayacağız. 
Ve işlemleri açmadan önce daima ekonomik takvimdeki verileri kontrol edeceğiz. 
3 boğalı veriler teknik analizin etkinliğini düşürür. !!!

1. RSI İndikatörü: 1978 yılında J. Welles Wilder tarafından yayınlanan RSI 
indikatörü, finansal enstrumanın aşırı fiyatların aşırı alınıp alınmadığını ya da aşırı
satılmadığını tespit etmek için kullanılan bir göstergedir. RSI 0 ile 100 arasında bir 
değer almaktadır. 30 ve 70 seviyesinde iki sınır çizgisi çizilmiştir. Genellikle 14 
günlük periyot kullanılmaktadır.
• 30 seviyesi altında : Fiyatların 30 seviyesi altında olması aşırı satım bölgesini 
gösterir. Bu seviyelerde mevcut hareketin yön değiştireceği beklenir. Buy.
• 70 seviyesi üzerinde : Fiyatların 70 seviyesi üzerinde olması aşırı alım bölgesini 
gösterir. Bu seviyelerde mevcut hareketin yön değiştireceği beklenir. Sell.

Rsi indikatörünün çalışma stratejisi için lütfen iletişime geçelim.

2. MACD İndikatörü: 1979 yılında Gerald Appel tarafından bulunmuş ve o yıllardan itibaren 
teknik analizde en sık kullanılan indikatörlerden biri haline gelmiştir. Hareketli ortalamalara 
bağlı oluşan ve trendin yönü hakkında fikir veren bir göstergedir. Üssel hareketli ortalamaların 
(12 ve 26 günlük) arasındaki farkın azalması veya artmasından kaynaklanan hesaplamalar 
MACD çizgisini meydana getirirken aradaki farkın kendi 9 günlük üslü hareketli ortalaması da 
(trigger seviyesi) sinyal çizgisi olarak kullanılmaktadır.
• Al Sinyali : ‘AL’ sinyali MACD çizgisinin sinyal çizgisini alttan gelerek yukarı yönde kesmesi ve 
sinyal çizgisinin üstüne çıkması ile verilmektedir.
• Sat Sinyali : ‘SAT’ sinyali ise MACD çizgisinin sinyal çizgisini yukarıdan gelerek aşağı yönde 
kesmesi ve sinyal çizgisinin altına düşmesi ile verilmektedir.
 Negatif Uyumsuzluk : Fiyat yükselişlerinin gösterge tarafından desteklenmediği 
durumlarda ortaya çıkar.
Genel olarak incelendiği zaman indikatörün verimli çalıştığı ortadır.

Macd indikatörünün çalışma stratejisi için lütfen iletişime geçelim

3. CCI İndikatörü: Donald R. Lambert’ in emtia piyasaları için geliştirdiği indikatördür. Kısa 
vadeli özellikle yatay seyir izleyen piyasalarda trend başlangıçlarını yakalayabilmektedir. CCI 
hesaplanırken belirtilen periyotta en düşük, en yüksek ve kapanış değerinin toplanıp üçe 
bölünmesi ile oluşturulan ortalama ile hesaplanmaktadır. Fiyatların hareketli ortalamadan ne 
kadar uzaklaştığını gösterir. +100 ve — 100 referans değerleri olup, genel olarak 14 periyotluk 
ortalama kullanılır.
 -100 değeri altında: Aşırı satım bölgesini gösterir.
 +100 değeri üzerinde: Aşırı alım bölgesini gösterir.

CCI indikatörünün çalışma stratejisi için lütfen iletişime geçelim.

4. Stochastic İndikatörü: Stochastik osilatör, seçilen bir periyod için kapanış fiyatlarını günlük 
en yüksek ve en düşük seviyelerine göre ölçen ve fiyatların dönüm noktalarını belirten bir 
osilatordür. Genellikle yatay ya da çok kuvvetli trend göstermeyen piyasalarda başarılı sonuç
veren bir indikatördür. Piyasanın aşırı alım ve aşırı satım bölgelerine yönelik sinyal verdiği için 
osilatör sınıfına girer ve genel olarak kabul gören 5 günlük zaman diliminin kullanılması
önerilebilir. %K ve %D olarak belirtilen iki çizgiden oluşur. %K ana çizgimizdir, %D ise bunun 
hareketli ortalamasıdır.
• %K çizgisi %D çizgisinin üstüne çıktığında alış , altına indiğinde satış sinyali olarak 
değerlendirilebilir.

Stochastic Rsi indikatöründe verim çok iyi diyebiliriz. Ara bölgede kalan kısımda hareket 
uyumsuz olursa diğer indikatörlerden yardım alınabilir. Her indikatörde olduğu gibi bundada 
zaman aralıklarına bakılmalıdır. Ama unutmayın ki kısa zaman dilimlerinde indikatörler 
verimsizdir.

Stochastic indikatörü için lütfen iletişime geçelim

5. Hareketli Ortalamalar İndikatörü: Göstergeler arasında en çok kullanılan indikatördür. Trend 
takip eden özelliği bulunmakla birlikte son geçmişte kalan belli bir zaman diliminin ortalaması
alınarak, şuan ki fiyatın trende ne derece uzak olduğunu gösterir.
Hareketli ortalamayı uyguladığınızda eğer anlık oluşan fiyat ortalamayı yukarı yönde keserse 
‘al’ sinyali verir. Aşağı yönde keserse de ‘sat’ sinyali verir. Bu durumlarda ayı ve boğa piyasası
ile ilişkilendirilir. Diğer yönden bakıldığında da farklı iki vadeli ortalama kullanıyorsanız eğer 
kısa vadeli ortalamanın, uzun vadeli ortalamayı yukarı yönde kesmesi alış yapmanız, aşağı
yönde olması da satış yapmanız anlamına gelir.
Hareketli ortalama çeşitleri aşağıdaki gibidir:
 Basit Hareketli Ortalama
 Ağırlıklı Hareketli Ortalama
 Üssel Hareketli Ortalama

Hareketli ortalama indikatörü  çalışma stratejisi için lütfen iletişime geçelim.

6. Bollinger Bandı: 1980’ li yılların başında John Bollinger tarafından geliştirilen ve yazarın ismi 
ile anılan Bollinger Bandı fiyatın geçmişe yönelik ortalama sapma değerinin fiyatın altına ve 
üstüne sınır çizgileri ile tanımlanması ile oluşan indikatördür. Göstergenin orta kısmına çizilen 
basit fiyat ortalaması genellikle 20 periyottur. Bu fiyat ortalamasına +2 ve -2 sapma değerleri 
eklenerek üst ve alt sınır çizgileri çizilir. Böylece fiyatın olası sapma değerleri dahilinde hareket 
etmesi muhtemel bir kanal oluşturulmuş olunur. Bollinger bandı genellikle yatay ilerleyen 
piyasalarda kanal sınırlarına ulaşan fiyata ilişkin alım-satım sinyali oluşturmak için kullanılabilir. 
Kanalın sınırına ulaşmış fiyat ortalama değerinden öngörü sınırlarına ulaşan bir sapma 
göstermiş demektir. Fiyat kanal dışına çıkamayıp dönüş gösterdiğinde ise kanalın diğer sınırına 
veya en azından ortalama seviyeye geri dönmesi düşünülebilir. Bununla beraber trend yapan 
piyasalarda kanal dışına çıkan fiyat için yeni bir trend başlangıcı da öngörülebilmektedir. 
Kanalın dışına anlamlı miktarda çıkan fiyat ciddi bir baskı altında demektir ve hareketin devamı
beklenebilir. Dolayısıyla trend başlangıcının teyidi için de Bollinger Bandı bir araç olarak 
kullanılabilmektedir. Belirsizlik dönemlerinde ise Bollinger Bandı ciddi şekilde daralma 
göstererek yeni bir hareketin başlangıcını haber verebilir. Yönüne karar veremeyen piyasa 
gittikçe daralan bir üçgende hareket etmeye başladığında Bollinger Bandı da daralmaya 
başlar. Gittikçe daralan ve bir boğaz oluşturan bant nihayetinde kendisine geniş bir hareket 
alanı açarak sıçrama yapar ve yeni bir fiyat yönü oluşturur. Bu durumda sıçrama yapılan yöne
hareketin devamı beklenebilir. Böylece trend başlangıcını teyit eden önemli bir gösterge 
şekline de dönüşebilir.

bottom of page